معرفی Perytech



Perytech برای Technology Peregrine کوتاه است. Perytech در ماه آگوست 2009 تاسیس شد. این شرکت ابزار و محصولات الکترونیکی مصرفی را تولید می کند. Perytech یک تیم تحقیق و توسعه عالی دارد و هدف آن توسعه ابزارهای نوین و نوآورانه الکترونیکی است.

Perytech تولید اسیلوسکوپ های USB، آنالیزورهای منطقی و اسیلوسکوپ های سیگنال مخلوط می کند. محصولات ما بسیار خوب است و قیمت آنها بسیار رقابتی است.