ดาวน์โหลด LA Software


ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ลอจิคัลไดร์เวอร์และคู่มือการใช้งาน


▪ Software & Driver V1.70 (2019/04/01)
▪ User Manual (English)
▪ User Manual (Chinese)


Previous versions


▪ Software & Driver V1.68 (2019/01/19)
▪ Software & Driver V1.66 (2018/11/18)
▪ Software & Driver V1.64 (2018/10/25)
▪ Software & Driver V1.62 (2018/07/19)
▪ Software & Driver V1.60 (2018/07/02)
▪ Software & Driver V1.58 (2017/12/24)
▪ Software & Driver V1.56 (2017/10/07)
▪ Software & Driver V1.54 (2017/07/05)
▪ Software & Driver V1.52 (2017/06/05)
▪ Software & Driver V1.50 (2017/02/07)
▪ Software & Driver V1.48 (2016/12/05)
▪ Software & Driver V1.46 (2016/08/24)
▪ Software & Driver V1.44 (2016/05/27)
▪ Software & Driver V1.42 (2016/04/22)
▪ Software & Driver V1.40 (2016/03/14)
▪ Software & Driver V1.38 (2016/01/06)
▪ Software & Driver V1.36 (2015/12/22)
▪ Software & Driver V1.32 (2015/08/17)
▪ Software & Driver V1.30 (2015/07/30)