สินค้า


  • USB Oscilloscope: อัตราสุ่มตัวอย่างสูงสุด 120MS / s ~ 400MS / s พร้อมโหมดวิเคราะห์ลอจิกและการถอดรหัส BUS
  • ตัววิเคราะห์ลอจิก: 16 ~ 32 ช่องอัตราการสุ่มตัวอย่าง 200MS / s ด้วยการถอดรหัสโปรโตคอลและฟังก์ชันรายการแพ็คเก็ต
  • สัญญาณ Oscilloscope สัญญาณผสม (MSO): มีตัววิเคราะห์ลอจิกและออสซิลโลสโคป