Introduktion till PerytechPerytech är förkortad för Peregrine Technology. Perytech grundades i augusti 2009. Företaget tillverkar instrument och konsumentelektronik. Perytech har ett utmärkt FoU-team och målet är att utveckla nya och innovativa elektroniska instrument.

Perytech tillverkar USB-oscilloskop, logikanalysatorer och blandningssignaloscilloskop. Våra produkter är mycket bra och deras priser är mycket konkurrenskraftiga.