Giới thiệu về PerytechPerytech là viết tắt của Peregrine Technology. Perytech được thành lập vào tháng 8 năm 2009. Công ty sản xuất dụng cụ và các sản phẩm điện tử tiêu dùng. Perytech có một đội ngũ R & D xuất sắc và mục tiêu của nó là phát triển các công cụ điện tử mới và sáng tạo.

Perytech sản xuất các bộ dao động USB, máy phân tích logic và các bộ dao động tín hiệu hỗn hợp. Sản phẩm của chúng tôi rất tốt và giá của họ có tính cạnh tranh cao.