Liên hệ chúng tôi


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi xin vui lòng cho chúng tôi biết bất cứ lúc nào.

TEL: 886-2-29839999

FAX: 886-2-29840000

Mail: service@perytech.com

Địa chỉ: 5F., No.39, Xiwei St., Sanchong Dist., New Taipei City 24155, Taiwan (R.O.C.)